Práce ateliérů ZAN

ANALÝZA STAVBY

Kristýna Kociánová

Anotace

Kavárna Coffee shop se nachází na jihozápadě Indie ve středu Coorg district. Celá stavba se snaží pozvednout krásy okolní přírody a zároveň poskytnout příjemné útočiště při jejím pozorování. Je usazena na betonovém podstavci u okraje jezera.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková