Práce ateliérů ZAN

Anotace

Zadáním bylo navrhnout tři jednotlivé formy (na pudink, želatinu), které tvoří jednu kolekci. Jelikož je forem na světě mnoho, rozhodla jsem se jít více po funkční stránce nežli estetické. Mým hlavním záměrem bylo vytvořit formu, která bude rozdělovat pudink/želatinu na několik částí (v tomto případě na 4 dílky). Jelikož při vyklopení je pudink/želatina velmi náchylná na potrhání, tak díky předem danému tvaru lze pudink/želatinu snadno rozdělit na 4 stejné části.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš