Práce ateliérů ZAN

GALERIE STROMOVKA

Štěpánka Vařejková

Anotace

Cílem bylo vytvořit jednoduchou, ale prostorově zajímavou betonovou galerii ve Stromovce, která by měla být jak místem pro milovníky umění, tak místem pro odpočinek a relaxaci. Galerii dominuje jeden otevřený prostor osvětlený velkými okny, průhled a schody do podzemního patra, které je osvětleno anglickým dvorkem a vytváří tak zajímavý prostor. U vstupu do galerie se nachází schody i na sezení, které tak spojují člověka s okolní přírodou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek