Práce ateliérů ZAN

Mýdlo a mýdlenka

Nikola Štefanová

Anotace

Zadání ateliérové práce bylo vytvořit mýdlo a podložku pod mýdlo. Mým cílem bylo vytvořit jednoduchý design podložky na mýdlo z jednoho kusu, který by nebyl nákladný ani časově náročný na výrobu. Od prvopočátku jsem se držela základních geometrických tvarů. Výsledný návrh je tedy jednoduchá geometrická podložka s prohlubní uvnitř.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová