Ateliéry

ZD Bébarová

Odborný asistent

Základem profilace ateliéru je sochařský přístup při volbě zadávaných témat i při jejich zpracování s ohledem na zvolený materiál a adekvátní prostorovou kompozici. Úvod do studia tvoří obecnější zadání, na která navazuje navrhování a realizace jednoduchých designérských úkolů.

Koncepce předmětu základy designu vychází z historicky osvědčených postupů propojení uměleckých a řemeslných technik, které tvoří základ dovedností pro komplexní designové navrhování. Studenti za pomoci jednoduchých úkolů hledají tvarová a funkční řešení. Témata vycházejí z transformací elementárních objemů, stylizací hmot, inspirací přírodními strukturami. Abstrahování reality vyúsťuje do konkrétních zadání.

„Výuka řemeslu byla konsekvencí bauhausovského úsilí o obnovu původního celistvého člověka. Na technicky jednoduché a dosud přehledné manuální úrovni se mohl student seznámit s celým procesem výroby, od prvních úkonů až k definitivnímu opracování produktu.
– László Moholy-Nagy

Více

Po důkladné analýze konkrétní problematiky a rešerši dosavadních řešení přistupuje student k vlastnímu navrhování svébytného designu.

Důraz klademe stejnou měrou na estetickou stránku vznikajícího produktu (proporční zákonitosti, kompozici, plné a prázdné hmoty, detail) i na jeho funkci.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová