Ateliéry

ZD Bébarová

Koncepce předmětu základy designu vychází z historicky osvědčených postupů propojení uměleckých a řemeslných technik, které tvoří základ dovedností pro komplexní designové navrhování. Studenti za pomoci jednoduchých úkolů hledají tvarová a funkční řešení. Témata vycházejí z transformací elementárních objemů, stylizací hmot, inspirací přírodními strukturami. Abstrahování reality vyúsťuje do konkrétních zadání.

„Výuka řemeslu byla konsekvencí bauhausovského úsilí o obnovu původního celistvého člověka. Na technicky jednoduché a dosud přehledné manuální úrovni se mohl student seznámit s celým procesem výroby, od prvních úkonů až k definitivnímu opracování produktu.“
László Moholy-Nagy

Více

Po důkladné analýze konkrétní problematiky a rešerši dosavadních řešení přistupuje student k vlastnímu navrhování svébytného designu.

Důraz klademe stejnou měrou na estetickou stránku vznikajícího produktu (proporční zákonitosti, kompozici, plné a prázdné hmoty, detail) i na jeho funkci.

Vybrané práce studentů, akademický rok 2017/2018

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková