Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

ZD Bébarová

Odborný asistent

Náhradní výuka ZD 2 v termínu od 12. 3. 2020 do odvolání

Studenti si založí na Google Disku složku se svým jménem. Ve složce si vytvoří interaktivní dokument (Dokument Google) se jménem projektu. Každé zadání bude mít svůj dokument. Součástí každé složky bude i podsložka obsahující dodatečnou fotodokumentaci a jiný materiál dokumentující vznik a stav projektu.

Dokument bude kontrolován každé pondělí a čtvrtek v běžných konzultačních hodinách a bude doplněn a komentován vedoucími pedagogy, asistenty. Komentáře musí být studentem zpracovány do následující konzultace nebo dle dohody s pedagogem.

U interaktivního dokumentu shledáváme výhodu především v již zmíněné interakci a jednoduše kontrolovatelné genezi projektu, která je snadno sledovatelná (a díky časové ose je možné studenta v případě nízké iniciativy snadno adekvátně hodnotit). Dobře kontrolovatelná je i aktivita pedagoga a časová dotace, kterou věnuje svým studentům.

Reakci na pedagogův komentář zapracuje student přímo do dané části dokumentu výrazně barevně odlišeným písmem.

Student má povinnost uvádět u všech použitých materiálů zdroj (link, odkaz), které si má pedagog povinnost ověřit.

Přípustné budou i odkazy na externí galerie na sociálních sítích (Pinterest, Facebook…)

Dokument musí obsahovat celou práci – projekt zdokumentovaný od začátku semestru.

Struktura dokumentu:

 1. Titulní strana – název ateliéru, název projektu, datum založení, jméno studenta
 2. Motivace
 3. Cílová skupina- popis cílové skupiny
 4. Analytická část – obsahující rešerši řešené problematiky včetně uživatelského výzkumu (interaktivní formuláře, ankety…)
 5. Proces navrhování
 6. Scénář- scénář s modelový příkladem situace, jakým způsobem budou s produktem intereagovat uživatelé)...
 7. Návrh - fotodokumentace mapující vznik designérského návrhu, finální model
 8. Technologie - nastínění technologického řešení finálního produktu (technologie výroby, materiál, možno konzultovat s Josefem Majrychem / dílenský)
 9. Závěr

 

Témata:

 1. Mladý obal

https://young-package.com

Finální produkt bude funkční model 1:1 s grafikou a popisem projektu. Model bude obsahovat registrační kód, který studenti obdrží po přihlášení se do soutěže prostřednictvím Registračního formuláře na stránkách vyhlašovatele.

Termín odevzdání prvního úkolu je 6. 4. 2020.

V tomto termínu bude odevzdaná dokumentace (fotodokumentace, popis) v elektronické podobě na Disku, kde si každý student vytvoří ve své složce samostatnou složku - Final.

 1. Druhé téma bude specifikováno v průběhu semestru.

 

 


 

Koncepce předmětu základy designu vychází z historicky osvědčených postupů propojení uměleckých a řemeslných technik, které tvoří základ dovedností pro komplexní designové navrhování. Studenti za pomoci jednoduchých úkolů hledají tvarová a funkční řešení. Témata vycházejí z transformací elementárních objemů, stylizací hmot, inspirací přírodními strukturami. Abstrahování reality vyúsťuje do konkrétních zadání.

„Výuka řemeslu byla konsekvencí bauhausovského úsilí o obnovu původního celistvého člověka. Na technicky jednoduché a dosud přehledné manuální úrovni se mohl student seznámit s celým procesem výroby, od prvních úkonů až k definitivnímu opracování produktu.
– László Moholy-Nagy

Více

Po důkladné analýze konkrétní problematiky a rešerši dosavadních řešení přistupuje student k vlastnímu navrhování svébytného designu.

Důraz klademe stejnou měrou na estetickou stránku vznikajícího produktu (proporční zákonitosti, kompozici, plné a prázdné hmoty, detail) i na jeho funkci.

Vybrané práce studentů, akademický rok 2017/2018

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.