Práce ateliérů ZAN

Cafe Nový Šesťák

Markéta Kubešová

Anotace

Šesťák se nachází u ústí Dejvické ulice a má za cíl oživit střed nového Vítězného náměstí a poskytovat přístřeší a občerstvení. Návrh nového Šesťáku představuje prostředí, kde se lidé budou rádi vracet. Bude sloužit jako klidné útočiště pro studenty, ale také jako místo pro kulturní akce a tržiště.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková