Práce ateliérů ZAN

GALERIE PRO MATA COLLISHAWA

Markéta Köhnleinová

Anotace

Galerie situována v městské zástavbě je věnována britskému umělci, Matu Collishawovi. Na základě stylu, kterým svá díla rád vystavuje, jsou prostory galerie navrženy tak, aby byly vhodné jak pro jeho instalace, které potřebují prosvětlené prostředí, tak pro jeho fotografie, které naopak nejčastěji vystavuje v přítmí. Místnost, ve které se nachází velké schodiště na sezení, je ideálním prostorem pro případné přednášky nebo vernisáže. Posluchači totiž na přednášejícího uvidí i ze sousedících místností, které odděluje jen výšková úroveň a parapet. V suterénu budovy, osvětleném dlouhým pásovým oknem, je návštěvníkům k dispozici kavárna. Principem galerie je raumplan.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka