Diplomové práce

Praha – Letná

Bc. Helena Zapletalová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem práce je tvorba veřejného prostoru na Letné v Praze. Zhodnocení potenciálu poslední nezastavěné plochy velkého rozsahu v těsné blízkosti centra města. Vymezení prostoru Letenské pláně, tvorba momentu překvapení, gradient veřejného prostoru, promenáda podél pohledové hrany.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.