Práce ateliérů ZAN

Scéna pod nebem

Štěpán Hradečný

Anotace

Bývalá nádrž - Divadlo ukryté v lese vybízí ke shlédnutí třeba Snu noci svatojánské v různých scénických uspořádáních. Scéna západní – amfiteátr: Ze zkosených stěn vystupují v pravidelném rytmu stupně k sezení pro diváky shlížející dolů na představení. Přístup schodištěm v jihozápadní stěně. Systém přestavitelných stěn v části „dna“ nádrže skýtá různé inscenační možnosti a také způsoby využití (výstavní panely, bludiště…) Scéna východní – jeviště: Divadlo s vyvýšeným jevištěm a diváky dole. Dynamické pozadí, schody k působivému sestupování. Připouštění vodoteče vodopádem z výklenku v jižní stěně lze zapojit do dramat. Nad východní stěnou část krytá lehkou stříškou pro zázemí akcí všeho druhu. Na jižním svahu nádrže zeleň ve vyložených pásových modulech. Přístup stávající rampou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková