Práce ateliérů ZAN

ROZMANITOST

Pavlína Turková

Anotace

Vrapická odkalovací nádrž ztratila svůj účel. Nyní zeje prázdnotou. Mým cílem bylo vytvořit z nádrže rozmanité místo, které by mohli navštěvovat lidé různého věku. Vytvořit příjemný prostor, do kterého by se rádi vraceli tak, jako se já ráda vracím do Chuchelského háje - krajiny mého srdce. Protože se však jedná o artefakt, který dotváří charakter Kladna a vypovídá o minulosti tohoto města, bylo pro mě důležité zachovat některé prvky této nádrže - původní betonové plochy a rozhodla jsem se nádrži navrátit vodu. Do středu nádrže jsem umístila zvlněnou linii zeleně. Betonové části jsou propojeny s částmi zeleně spárami původních betonových bloků, které již zarůstají vegetací. Linka zeleně je tvořena malými paloučky se stromy a lavičkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková