Práce ateliérů ZAN

GALERIE - TŘI PROSTOROVÉ PLÁNY

Nina Marková

Anotace

Fotografická galerie, vystavující fotografie světových, ale hlavně českých autorů. Galerie se nachází v obci nedaleko Prahy je umístěna na jejím náměstíčku přímo v centru dění. Půdorysně je stvořena přímo pro pozemek. Budova je konstruována podle zásad strukturálního plánu a skládá se ze 2 podobných hmot, které jsou symbolicky, ale zároveň provozně odděleny nosnou zdí. Obě hmoty jsou v klíčových místech prosvětleny pásovými okny. Nedílnou součásti galerie je kavárna, která je propojena s venkovní terasou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka