Výstava ateliérových prací

Pavilon relaxace a meditace Baba

Lenka Hromádková

Anotace

Lokalita na okraji osady Baba v Praze nabízí množství nádherných výhledů jak na město, tak do přírody. Právě sem jsem se snažila umístit třípodlažní budovu, v níž se nachází prostory sloužící k různým formám meditace. Mezi jednotlivými podlažími je možná vzájemná komunikace, zároveň zde najdeme i klidná místa pro meditaci jednotlivce. V přízemí je pak možné zorganizovat i skupinové cvičení. V budově nás překvapí místa s odlišnou intenzitou osvětlení, nebo také kouty s různorodými výhledy. Výjimečnost pavilonu umocňuje i možnost výstupu až na samotnou střechu, odkud si budeme moci vychutnat nevšední panoráma Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.