Práce ateliérů ZAN

Anotace

Na začátku jsme si vybrali budovu, ke které jsme následně navrhovali úl – a já navrhnul dva. Budova byla součástí Českoslovenkého pavilonu na mezinárodní výstavě Expo 58. Inspirací pro první návrh se stala „socha“ turbíny před pavilonem a pro druhý návrh samotný pavilon. Tak jsem chtěl navrátit zpět jejich dřívější harmonii – restaurace, pavilon, turbína.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová