Práce ateliérů ZAN

SCHODIŠŤOVÝ LABYRINT

Magdalena Havlíková

Anotace

SCHODIŠŤOVÝ LABYRINT UMOŽŇUJE PROJÍT SI CESTU NAŠÍM ŽIVOTEM, KDY JEDNOU JSME NAHOŘE A JEDNOU DOLE. DOJDEME DO CÍLE, NAVRCHOL, ZE KTERÉHO PAK ODCHÁZÍME S ČISTOU DUŠÍ A MÁME ČAS NA ZPĚTNOU VAZBU PROŽITKU Z CESTY NAŠEHO ŽIVOTA

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová