Práce ateliérů ZAN

GALERIE STROMOVKA

Matěj Vaněk

Anotace

Zadání galerie do pražské Stromovky, jsem pojal jako vytvoření betonové pevnosti, schraňující velmi cenné věci. Fyzické obrazy a sochy ale především pocit odříznutí od okolního světa. Jediný svislý otvor, tvoří vstup do galerie. O vše ostatní se starají světlíky, na vrcholu každého komolého jehlanu, které pouštějí do objektu denní světlo a umožnují pohled pouze na věci mimo naše chápání, nebe a vesmír.

Za obsah této stránky zodpovídá: Akad. arch. Michal Šrámek