Práce ateliérů ZAN

Šindeľ haus

Michal Šefránek

Anotace

Predmetom semestrálnej práce bolo navrhnúť včelín na záhrade penziónu s možnosťou liečby pomocou apiterapie. Včelín je situovaný v nedotknutej slovenskej prírode. Návrh domu využíva prvky tradičnej architektúry a zároveň ich interpretuje v modernom duchu. Forma, použité materiály, a jednota s prírodou pochádzajú z prastarých archetypov miestnej vernakulárnej architektúry. Vznikla tak na prvý pohľad nenápadná no citlivá a moderná stavba.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová