Práce ateliérů ZAN

Studentské bydlení

Filip Nachtman

Anotace

Cílem práce bylo vytvořit studentské bydlení, ve kterém bych sám chtěl bydlet. Základní koncept projektu je založený na výhledu z okna. V prvním patře mezi studentskými ložnicemi se nachází otevřená místnost, ze které je možné se dívat oknem přímo na přilehlý park. Slouží tedy jako společenská místnost, kde si studenti mohou povídat, či sledovat filmy. Přestože jsou jednotlivé pokoje sdílené mezi dvěma studenty, dům samotný je navržený, tak aby si každý našel kus svého klidného místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler