Práce ateliérů ZAN

Občerstvení v parku Pod Hradbami

Tomáš Prokop

Anotace

Kompozice všech mých projektů se váže k formě kruhu a protínajících se kružnic, které jsem využil v první projektu. Princip pátého pokoje jsem následně přepsal do čtyřstupňové dřevěné krychle . V hlavní části mé ateliérové práci jsem se zabýval návrhem podle mého názoru chybějícího prvku do městského parku v Nymburce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová