Ateliéry

ZAN Buřičová

Chceme probudit hluboký zájem o architekturu a komplexně uvést do tvůrčí práce architekta; prostřednictvím jednoduchých zadání naučit studenty orientovat se v systémech různorodých činností a seznamovat se s potřebnými dovednostmi.

Při řešení ateliérových úkolů v průběhu prvního ročníku studia se studenti postupně seznamují s kvalitami vystavěného prostředí: kompozicí, prostorovým konceptem, porozuměním místu a kontextu, měřítkem, mírou, proporcemi, světlem, barvou, materiálem a konstrukcí. Při zpracovávání návrhů získávají potřebné dovednosti pro prezentaci architektonického návrhu, včetně schopnosti argumentace a kritického myšlení.

Více

Při práci na zadaných úkolech klademe důraz na vlastní cestu k návrhu, cílem je rozvíjení postupů pro hledání a nalézání osobně pravdivého způsobu řešení úkolu (při respektu k obecným pravidlům odpovědnosti architektonické praxe). Hledáme silné stránky osobnosti studenta, na kterých je třeba stále pracovat a rozvíjet je. Pomáháme identifikovat základní prostorové hodnoty návrhu, jeho „pravdivost“, stavíme na poctivých základech koncepčního přístupu a vždy hledáme přidanou hodnotu, která činí vytvářené prostředí výjimečným.

Ateliérovou výuku doplňujeme praktickými workshopy, při kterých se studenti seznamují s reálným prostředím návrhu a realizace architektonického díla.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková