Práce ateliérů ZAN

Včelí bunker

Oliver Szabó

Anotace

Betónový úľ svojimi materiálmi, tvarmi a polohou zrkadlí súčasný stav historicky významného, ​​napriek tomu opusteného a čiastočne zabudnutého miesta.Betónová konštrukcia je umiestnená na čiastočne erodovanom betónovom skokanskom mostíku, vedľa starého olympijského bazéna.Stĺpová prístavba úľa zobrazuje monument, vyzdvihujúci postavenie včiel, poukazujúc na ich dôležitosť v našej spoločnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová