Práce ateliérů ZAN

Anotace

Úl pro Novou Budovu Národního muzea. Nová budova národního mezeum - původně Národní shromáždění - je postaven v roce 1973-architekt Karel Prager, budova kombinuje dva styly: neoklasicismus a brutalismus. Mým úkolem bylo navrhnout úl, který by byl v souladu s budovou. Při analýze budovy jsem dospěla k rozhodnutí, že úl by měl být poměrně jednoduchý a zároveň přísný a měl by mít také zajímavé konstrukční řešení. Moje pozornost byla věnována spojovacím prvkům nosné konstrukce nástavby, interpretovala jsem tento prvek a získala podpěry pro úl. Samotný tvar úlu je vypůjčen z tvaru šperku, kterému se říká Baguetta, také tvar samotného úlu připomíná dělení oka, které používá Karel Prager.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová