Práce ateliérů ZAN

Anotace

Jedno z 2 semestrálnych zadaní bolo vytvoriť kolekciu 3 foriem na puding, ktoré mali byť prepojené tvarom, štruktúrou alebo významom. Pri navrhovaní som sa zaoberala vlastnosťou, ktorá mi ako prvá pripomína konzistenciu, alebo skôr vlastnosť pudingu, a tou je mäkkosť. Tú som sa snažila zvýrazniť stlačením pomocou tenkých gumičiek.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš