Ze života FA

Inaugurace rektora a nových děkanů ČVUT

28. dubna 2022 se v Betlémské kapli uskutečnila slavnostní inaugurace rektora Českého vysokého učení technického v Praze doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc., který tak vstoupil do svého druhého funkčního období. Spolu s ním bylo inaugurováno šest děkanů Českého vysokého učení technického v Praze.

INAUGUROVANÍ DĚKANI ČVUT

  • prof. Ing. Jiří Máca, CSc. – děkan Fakulty stavební ČVUT
  • doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc. – děkan Fakulty strojní ČVUT
  • doc. Ing. Václav Čuba, Ph.D. – děkan Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT
  • doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. – děkan Fakulty architektury ČVUT
  • prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D. – děkan Fakulty dopravní ČVUT
  • doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřina, Ph.D. – děkan Fakulty informačních technologií ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.