Práce ateliérů ZAN

Anotace

Blanokřídlý hmyz se již několik desítek milionu let vyvíjí v úzké spolupráci s krytosemennými rostlinami, kterým poskytuje jak opylovací služby tak i možnost šíření. Nejznámějším příkladem této symbiózy je Včela medonosná, díky svému historickému a hospodářskému využití. Populace tohoto pozoruhodného hmyzu má však v městském prostředí žalostně nízké zastoupení. Možným řešením tohoto problému, který by městům navrátil přirozené biologické cykly, je umělé vytvoření hnízdního prostředí. Jako optimální řešení se jeví střešní úly a to především díky minimálním nárokům na prostor a úpravu již existujících struktur budov. V České republice jsou tyto řešení zásluhou Klubu střešních včelařů, který se věnuje této problematice již několik let.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová