Práce ateliérů ZAN

FORMY NA ŽELATINU

Roman Koubek

Anotace

Tento set forem na želatinu/pudink je inspirován exotickými květy a náznakem figury pod drapérií. Vznikají tak mysticky vzkvétající tvary. Všechny tři varianty mají odlišný objem, takže si každý může dát takové množství, jaké zrovna chce. Každý tvar má uprostřed prohlubeň na šlehačku/polevu/ovoce.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš