Práce ateliérů ZAN

RŮSTOVNA

Daniel Fusek

Anotace

Koronavirus! Teplo domova se může někdy změnit až v nepříjemný požár a začneme pociťovat touhu po změně. Je obtížné vydržet několik měsíců trávit všechen čas a provádět všechny činnosti v jednom obydlí. Jak je příjemná myšlenka mít k dispozici tichý, soukromý prostor, kam bychom mohli přesunout naše produktivní já.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.