Práce ateliérů ZAN

Anotace

Pavilon byl inspirován tvorbou Normana Fostera, která patřila k základům stylu high-tech. Návrh prezentuje především různé typy nosné konstrukce. Kromě širokých vstupů člení fasády tři úzké otvory přecházející do střechy. Hlavním prvkem interiéru je členitá galerie přístupná dvěma točitými schodišti. Zdánlivě levitující deska patra je nesena příhradovými nosníky na výšku podlaží, zároveň ji podporují nízké příčné nosníky s konzolami. Centrální atrium má rozměrný střešní světlík.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann