Práce ateliérů ZAN

Anotace

Veganské bistro se nachází na přízemí severozápadního nárožního domu. Vstup přes zádveří je situován na severní straně, z ulice. Místnost je prosvětlena výkladci ze tří stran, plochu bistra rozšiřuje na jižní straně terasa. Vstup do bytové části je rovněž orientován na sever, s přístupem dvouramenným schodištěm podél východní fasády. Byt ve druhém nadzemním podlaží má dvě ložnice a obývací pokoj s kuchyní, nejvyšší byt má podobné rozvržení. Nejvýraznějším prvkem domu je jižní fasáda s terasami, jejímuž stupňovitému řešení odpovídá i rastr pásových oken.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann