Práce ateliérů ZAN

Anotace

Prostor galerie přístupný z jihu zabírá první dvě podlaží. Skládá se ze vstupní haly, v níž se nachází zázemí pro zaměstnance a toalety, a z dvoupodlažního výstavního prostoru s galerií přístupnou po schodišti na jihozápadním nároží. Celý výstavní prostor osvětluje velkoformátové okno v severní stěně. Ke dvěma bytům v nejvyšším podlaží vede schodiště se vstupem ze západní fasády. Garsonka i dvoupokojový byt jsou orientovány severojižním směrem. Obytné prostory se obracejí k jihu, při severní fasádě se nacházejí obslužné prostory a hygienické zázemí, ve větším bytě rovněž ložnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann