Práce ateliérů ZAN

Ředitelství

Natálie Doskočilová

Anotace

Hlavní funkcí objektu je ředitelství, které tvoří přízemí a první patro. Druhé patro pak zabírá byt. Hlavní vstup do ředitelství se nachází na severovýchodním nároží domu a zároveň bloku. Vstupní hala přechází v převýšený prostor se zasedací místností v mezipatře, v patře se nachází pracovna ředitele a sekretariát. U ulice lze vstoupit také na schodiště do bytu, který sestává ze obytného prostoru s kuchyní, dvou ložnic a zázemí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann