Práce ateliérů ZAN

Dům s bazénem

Jan Dušek

Anotace

Budova se nachází na jižním konci Kasárního náměstí v Chebu. Jedná se o stavbu se čtyřmi nadzemními podlažími. Hlavní náplní je prodej potřeb pro sportovní plavání a potápění a z toho celá budova a její charakter vychází. Korunní římsa, jež zakončuje celou stavbu, symbolizuje vodní hladinu. Rozmístění oken má přeneseně připomínat stoupající bubliny směrem k hladině. Dominantou budovy je venkovní schodiště, které je situováno v proluce mezi sousední parcelou. To umožňuje alternativní cestu mezi podlažími a zároveň i absenci vnitřního schodiště na střechu. Na střeše se nachází bazén, v němž si zákazníci mohou věci z obchodu vyzkoušet.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová