Práce ateliérů ZAN

Rodinný dům pro sochaře

Jan Kuhn

Anotace

Návrh, který jsem vytvořil, by měl sloužit jako místo pro domov, ale zároveň také, jako prostor pro práci. Navrhl jsem dva samostatné objekty, které se od sebe nedají odloučit. Byly tvořeny pospolu jako jeden celek. Společně vytváří rovnováhu mezi bydlením a prací. Obě budovy jsou zasazeny ve svahu. Hlavní dominantou jsou 3 venkovní shodiště na jedné ose, propojující obytnou, venkovní a pracovní část. Jeden z hlavních úkolů zde bylo dostat jižní světlo do obytné části, proto jsem navrhl z přední strany domu pásové okno, které dostatečně osvětluje hlavní prostory domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka