Výstava ateliérových prací

Kladno

Katarína Írová

Anotace

Riešené územie sa nachádza v Českej republike v meste Kladno, ktoré je o rozlohe 39,97 km2. Lokalita v ktorej bol urbanistický návrh riešený sa nachádza v južnej časti Kladna v blízkosti železničnej trati a priemyselnej oblasti. Práve blízkosť železničnej stanice, zabezpečuje výbornú dostupnosť z okolitých miest. Urbanistický návrh bol zameraný na komunitné bývanie, rekreáciu, ale taktiež na verejnú vybavenosť. Hlavným konceptom návrhu bolo zabezpečiť pokojné bývanie v kombinácii s komunitnými priestormi a občianskou vybavenosťou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka