S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kladno

Katarína Írová

Anotace

Riešené územie sa nachádza v Českej republike v meste Kladno, ktoré je o rozlohe 39,97 km2. Lokalita v ktorej bol urbanistický návrh riešený sa nachádza v južnej časti Kladna v blízkosti železničnej trati a priemyselnej oblasti. Práve blízkosť železničnej stanice, zabezpečuje výbornú dostupnosť z okolitých miest. Urbanistický návrh bol zameraný na komunitné bývanie, rekreáciu, ale taktiež na verejnú vybavenosť. Hlavným konceptom návrhu bolo zabezpečiť pokojné bývanie v kombinácii s komunitnými priestormi a občianskou vybavenosťou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.