Práce ateliérů ZAN

Kulturní fórum Vrbice

Barbora Zedníková

Anotace

Návrh je reakcí na urbanistický problém rozdělení obce na rezidenční část a část zaměřenou na turistiku. Spojení těchto lokalit umožňuje cyklostezka, proto je navrhovaný objekt umístěný na pozemku v její blízkosti. Navržený objekt tak při pořádání kulturních akcí ze strany obce přiláká turisty a umožní vzájemnou interakci rezidentů a návštěvníků obce. Přínos pro Vrbici bude možnost obeznámení turistů s historií Vrbice a představení místních tradic, jak vinařských, tak kulturních. Výhodou je variabilita prostorového řešení a široké možnosti využití k pořádání společenských akcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD