Práce ateliérů ZAN

Anotace

MAŠÉNA – DŮM PRO ŠOTOUŠE Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu, navržen na pozemku bývalého vlakového nákladiště v Račicích nad Trotinou, kterým vedou skrz koleje trati Hněvčeves – Smiřice. Návrh se snaží propojit dům s projíždějícím vlakem, proto všechny obytné místnosti mají přímý výhled na projíždějící vlak. Toho jsem se snažila docílit kulatým půdorysem s mezikružím. Dům je rozdělen kolejemi na dvě části, které jsou propojeny skrz obytnou střechu mostky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová