Práce ateliérů ZAN

Příborový set na salát

Ladislav Nekvinda

Anotace

Zadáním tohoto projektu bylo vytvořit set na servírování salátu. Rozhodl jsem se navrhnout tvar, který bude vizuálně zajímavý a současně bude sloužit ke spojení příborů dohromady. Výsledný návrh je vhodný pro mnoho různých druhů salátů. Jedna ze lžic je s prohlubní, zatímco druhá je zakřivená pouze v jednom směru, takže společně nabízí možnost pohodlného a intuitivního servírování.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš