Práce ateliérů ZAN

Vrbický park

Anna Volfová

Anotace

Projekt Vrbický park se zabývá nádherným místem u Vrbické vodní plochy, které dnes není nijak využito. V obci lidem chybí místo, kde by si mohli sednout, odpočinout a strávit klidný den v přírodě. Právě proto je park umístěn na okraji vesnice, kde není hluk ani jiné rušivé vjemy. V okolí vodní plochy je navržen zelený labyrint ovocný sad a včelín. Přímo u vody je umístěna kavárna a výrobna svíček, spojeny jsou lávkou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD