Práce ateliérů ZAN

Anotace

Člověk je ve své přirozenosti zvědavý tvor. Odjakživa hledá odpovědi. Snaží se vysvětlit a pochopit okolní svět. Snaží se pochopit sám sebe. Lidé nachází své odpovědi na nejrůznějších místech — v přírodě, v kostele, ve škole. Dnešní doba je charakteristická velkým množstvím možností. Dnešní doba spěchá a my se můžeme někdy cítit ztraceni. Proto jsem vytvořila prostor k přemýšlení, rozjímaní, meditaci, uklidnění. Prostor pro každého z nás. Ráj na zemi. Eden.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková