Práce ateliérů ZAN

Pod Lípami

Josef Zbořil

Anotace

Hlavní myšlenkou nového návrhu je využití území na strategicky důležitém místě “na vršku”, kde se nachází kostel a hřbitov. Dalším významným aspektem je zlepšení podmínek, jak pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele s cílem jim poskytnout nové možnosti. Jedná se o skromný objekt, který svými rozměry i umístěním připomíná stávající hasičárnu, avšak na rozdíl od ní je celý zasazený do země. Hlavním důvodem je zvelebení kostela a otevření prostoru kolem něj, aby se stal ještě větší dominantou Vrbice, než je.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD