Práce ateliérů ZAN

TŘETÍ TAKT

Filip Černý

Anotace

NAVRHOVANÁ STAVBA „TŘETÍ TAKT“ JE SOUČÁSTÍ PROJEKTU NOVÝCH ŠPALÍČKŮ NA NÁMĚSTÍ KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD V CHEBU. NÁZEV VYPOVÍDÁ O TOM, ŽE STAVBA JE ZAČLENĚNA DO ŠPALÍČKU JAKO TŘETÍ Z KAŽDÉHO POHLEDU A JEJÍM PRIMÁRNÍM VYUŽITÍM JE HUDEBNÍ OBCHOD. V BUDOVĚ SE TAKÉ NACHÁZÍ NAHRÁVACÍ STUDIO A BYT PROVOZOVATELE. TVAROVÉ I DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ SE DRŽÍ MYŠLENKY, KTERÁ VYCHÁZÍ Z FILOSOFIE SAMOTNÉ HUDBY. AŤ UŽ GEOMETRIE DISPOZIC NEBO CHAOTICKÝ VÝRAZ FASÁDY – OBĚ KOMPOZICE SE OPÍRAJÍ O MYŠLENKU, ŽE EXISTUJE NESPOČET MOŽNOSTÍ, NEBOLI „CEST“, KTERÝMI SE LZE V HUDBĚ VYDAT A KTERÉ HUDBA SAMOTNÁ NABÍZÍ. JDE TEDY O JEDNODUCHÝ KONCEPT VÍCE RÚZNÝCH PŘÍMEK – TEDY JIŽ ZMÍNĚNÝCH „CEST“, KTERÉ SE MOHOU I NEMUSÍ PROTÍNAT.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová