Práce ateliérů ZAN

HMOŽDÍŘ/PAPÍROVÉ STÍNIDLO

Bc. Kryštof Krechler

Anotace

HMOŽDÍŘ_ Jedním ze semestrálních projektů byl návrh hmoždíře a tlouku. Můj návrh jsem se snažil pojmout tak, aby byl maximálně praktický a zároveň esteticky zajímavý, z čehož vychází jeho tvar. Funkce tohoto hmoždíře je výhradně na drcení koření a bylinek. PAPÍROVÉ STÍNIDLO_ Druhým úkolem byl návrh stínidla na námi zvolený typ světla. Důležitá byla práce s kvalitami zvoleného světelného zdroje – teplota světla, svítivostí, nebo rozptylem světelných paprsků. Mým cílem bylo vytvořit jednoduše sestavitelné stínidlo (ideálně z jednoho kusu papíru), které půjde snadno umístit na standardní objímku u žárovky.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová