Práce ateliérů ZAN

Muzeum vína

Lucia Vargová

Anotace

Tento projekt bol vypracovaný ako návrh na riešenie polarizácie obce na dve časti-turistickú a obytnú. Múzeum vína leží na kopci nad vinnými sklepmi, vytvára priestor pre obyvateľov ako aj pre (cyklo)turistov, čím dotvára malebné prostredie s výhľadom do okolitej krajiny, ktorý je akcentovaný predĺženou strechou, ktorá poskytne úkryt pred zlým počasím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD