Práce ateliérů ZAN

Společné bydlení v Šáreckém údolí

Štěpán Remetei

Anotace

Můj dům v Šáreckém údolí je koncipovaný jako dvě rozdílné kostky. Tento tvar je odpověď na okolní terén a zeleň, ale zároveň vytváří zajímavou vnitřní dispozici. Tyto dva celky jsou propojeny v prvním patře halou a zimní zahradou, a ve druhém patře tarasou. Celý dům je zónován na soukromou a společenskou část. Každá kostka má svou vlastní společenskou část a vlastní soukromou část. Důležitý detail je prohození těchto zón v jednotlivých částech domu. Ve větší jednotce je společenská část v nižším podlaží, zatímco v menší jednotce je společenská část ve vyšším podlaží. Díky tomuto rozdělení může být dům dělen jak vertikálně, tak horizontálně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová