Práce ateliérů ZAN

Vícegenerační bydlení v Šáreckém údolí

Natalie Nováková

Anotace

Ateliérovým zadáním pro letní semestr bylo navrhnout vícegenerační rodinný dům v Šáreckém údolí se dvěma obytnýma jednotkama. V mém případě jsem navrhovala dům pro mne, mou budoucí rodinu a pro babičku s dědou a jejich pejska. Prarodičům by patřila spodní bytová jednotka a druhé patro mladší generaci. Měli jsme na výběr ze tří pozemků, dva jsou umístěné ve strmém kopci a třetí je mírný v záplavové oblasti. Zvolila jsem záplavový pozemek, kvůli možnosti veliké zahrady a pro prarodiče s pejskem a děti mi přišel nejvhodnější. Hlavní dominantou domu jsou velká pásová okna směrovaná do zahrady na východ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová