Práce ateliérů ZAN

Perón

Anna Šedová

Anotace

„Šotouš-příznivec kolejové dopravy. Je to tvor vyskytující se všude v okolí železnice a o mašině má vždycky o něco hlubší znalosti než její majitel…“ (reflex, 1997) Rodinný dům pro šotouše se nachází na odlehlém a jihozápadně orientovaném pozemku u trati Praha-Brno. Dům je navržen tak, aby byl šotouš vlaku co nejblíže a na tichém pozemku mohl plně vnímat jeho průjezd. Návrh vychází z prvků nádraží a nástupiště. Skládá se ze dvou hmot položených na sebe do tvaru L a celý dům se vznáší na ocelové konstrukci. Hlavním prvkem je velká terasa, která navozuje pocit pobytu na peróně, který si šotouš velmi užívá. Celý návrh podtrhuje extravagantní fasáda založená na principu starých nádražních hodin.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová