Práce ateliérů ZAN

Vechtrovna Fabrika

Monika Šimková

Anotace

Vidno ju pomedzi stromy, na okraji obce, popri koľajach. Skrýva sa, týči dohora - nenápadná kompaktná hmota. Zvonka fabrika, vnútri dom, šotouš býva v ňom . Koncept domu fabrika, je úzko spätý s jej okolím. Fabrika predstavuje hmotu, ktorá svojim usporiadaním pripomína industriálne silá, nachádzajúce sa v jej blízkosti. Stelesňuje akýsi bunker, ktorý dokonale splýva so svojim prostredím a je spätý s prírodou. Svojim konceptom obyvateľom ponúka alternatívne bývanie pri trati, v okrajovej oblasti industriálnej časti obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová