Práce ateliérů ZAN

Anotace

MOBILNÍ FOOD COURT Z RECYKLOVANÝCH LODNÍCH KONTEJNERŮ. KONTEJNERY SE MODIFIKUJÍ MINIMÁLNĚ, ABY NEDOCHÁZELO K NARUŠENÍ POMYSLNÉ NÁKLADNÍ LODĚ. PESTRÉ BARVY ZAUJMOU KOLEMJDOUCÍ I ŘINIČE PROJÍŽDĚJÍCÍ NAD VLTAVOU, A KAŽDÝ BUDE CHTÍT VĚDĚT CO SE UVNITŘ DĚJĚ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek