Práce ateliérů ZAN

Z údivu přes svobodu k respektu

Anna Koupalová

Anotace

Vrapické haldy, dnešní shromaždiště stavebního odpadu, by se podle projektu měly přeměnit v místo pro zastavení, zamyšlení a odpočinek. Projekt je inspirovaný norskou krajinou, jejíž esence je porovnána s pocity, které vyvolává postindustriální prostředí. Do projektu se z tohoto porovnání dostává respekt ke krajině i k lidem samým, nadhled a klid. Území by se mělo stát cílovým místem, kde se lidé zastaví. Budou mít možnost koukat do okolí a zamyslet se. Obdivovat jak krásy a síly přírody, tak vyspělost člověka (zobrazení rovnováhy mezi přírodou a lidmi). Na druhou stranu ponechání surového rázu krajiny, podpořeného hrubými lidskými vstupy by mělo vytvořit kontrast k této určité formě harmonie. Člověk by se zde měl zamyslet, zastavit a pozorovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková