Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Práce ateliérů ZAN

Miesto, kde zastavil sa čas

Szilard Sikur

Anotace

Haldy vo Vrapiciach, nazhromaždený stavebný materiál a odpad by sa podľa môjho projektu mali zmeniť na sady v ktorých človek stratí pojem o čase, nadobudne pocit pokoja a harmónie. Inšpiráciu k projektu som čerpal zo Slovenského krasu, konkrétne z Hájskych vodopádov. Hlavnou esenciou je navodenie pocitu bezčasia, pokoja a harmónie. Krajina je cielená pre ľudí, ktorí sa chcú pokojne poprechádzať, zamyslieť sa, stratiť sa v myšlienkach... utiecť nachvíľu pred realitou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková