Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Práce ateliérů ZAN

ROMANTICKOSŤ

Bianka Duriancikova

Anotace

Halda u Vrapic je jednou zo zarastajúcich skládok na okraji Kladna - mesta, poznamenaného stopami ťažobnej a priemyselnej činnosti. Cieľom ideovej štúdie je miestu, zneužitému človekom, ako náhodne nakopená skládka hlušiny, vrátiť jeho význam a premeniť jeho atmosféru. Skládka je pretvarovaná podľa vzoru malebnej krajiny môjho srdca, vtesnanej do údolia medzi kopcami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková